Jak ColliCare przetwarza Twoje dane osobowe?
 
Camilla Skjervold

Camilla Skjervold

CMO - Chief Marketing Officer

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy sposobu, w jaki Grupa ColliCare gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe. Oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy całej Grupy ColliCare, która obejmuje firmy/oddziały we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność.

Tam, gdzie ColliCare umieszcza na swoich stronach internetowych linki do zewnętrznych firm/usług, nasza odpowiedzialność za ochronę prywatności nie ma już zastosowania, gdy wchodzisz na zewnętrzną stronę internetową. Nie udostępniamy danych osobowych, nie uzyskujemy dostępu do danych osobowych zamieszczonych na zewnętrznych stronach internetowych ani nie przetwarzamy ich, chyba że niniejsze oświadczenie stanowi inaczej.

 
1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych, które od Ciebie zbieramy jest Grupa ColliCare.

ColliCare to grupa logistyczna, która rozwija i świadczy usługi logistyczne w zakresie frachtu morskiego, transportu drogowego, logistyki zewnętrznej, frachtu lotniczego, dystrybucji i magazynowania.

Siedziba główna Grupy ColliCare znajduje się w Norwegii, a grupa posiada wiele oddziałów w Szwecji, Danii, Holandii, Niemczech, Litwie, Turcji, Włoszech, Finlandii, Chinach i Indiach, a także sieć agentów na całym świecie .

Grupa ColliCare oferuje usługi przede wszystkim klientom korporacyjnym, ale także osobom prywatnym w zakresie e-commerce.


„ColliCare” jest używany poniżej jako zbiorczy termin dla wszystkich spółek w grupie.

2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są gromadzone, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań i usług, do których realizacji firma ColliCare zobowiązała się wobec klienta, a także zadań, do których jest zobowiązana na podstawie przepisów ustawowych, przepisów prawa publicznego i/lub specjalnej umowy z klientem.

 

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących celach:

  • Aby świadczyć nasze usługi – potrzebujemy Twoich danych osobowych m.in. abyś mógł zalogować się na naszych stronach internetowych, abyśmy mogli zarejestrować Twoje zapytanie o cenę lub złożyć zlecenie na przewóz towaru.
  • Aby dostosować nasze usługi i dostarczyć Ci rekomendacji oraz odpowiedniego marketingu - Twoje dane osobowe są nam potrzebne m.in. do dystrybucji biuletynów i innych materiałów fizycznych za pośrednictwem naszych stron internetowych i innych kanałów.
  • Aby uznać Cię za potencjalnego kandydata do pracy - potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby uznać Cię za potencjalnego kandydata na wolne stanowiska, jeśli zarejestrowałeś swoje CV.
  • Aby przygotować statystyki, agregować dane oraz zarządzać naszymi stronami internetowymi i usługami - dane są gromadzone i sortowane, aby ColliCare mógł uzyskać dalsze informacje o użytkownikach, na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób nasi użytkownicy trafiają na nasze strony internetowe i śledzić ogólne wzorce użytkowników naszych stron internetowych. Ma to na celu ulepszenie naszych stron internetowych i zapewnienie naszym odwiedzającym najlepszych doświadczeń.
3. Jaka jest podstawa prawna?

Podstawą prawną jest uprawnienie grupy do przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych opiera się na relacji z klientem i/lub zgodzie klienta/partnera.

Ponieważ dane osobowe nie są ujawniane, a zebrane informacje są wykorzystywane wyłącznie do wykonywania działań ColliCare, nie jest wymagana zgoda na przetwarzanie danych przez osoby trzecie.

4. Jaki rodzaj danych jest przetwarzany?

Zarządzamy zarówno danymi umożliwiającymi identyfikację osoby, jak i danymi nieosobowymi. Dane osobowe to dane, które identyfikują Cię jako osobę. Dane nieosobowe to dane i inne informacje, które nie ujawniają Twojej tożsamości.

Personally identifiable data

ColliCare gromadzi i przetwarza następujące informacje:

  • Zapisując się do newslettera, otrzymujesz e-mail od ColliCare z aktualnymi wiadomościami. Abyśmy mogli wysłać e-mail do właściwego subskrybenta, musisz zarejestrować swoje imię, nazwisko i adres e-mail.
  • Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem stron internetowych ColliCare, na przykład wysyłając nam e-mail lub wypełniając formularz kontaktowy, odpowiednie informacje mogą zostać zachowane, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i numer identyfikacyjny (tylko w przypadku odprawy celnej ). W ten sposób łatwiej będzie nam obsłużyć Twoje zapytanie.
  • Kiedy odwiedzasz strony internetowe ColliCare, Twój adres IP jest rejestrowany. Nie jest to powiązane bezpośrednio z Tobą jako użytkownikiem, a Ty jesteś zarejestrowany tylko jako „odwiedzający”. Dzieje się tak, ponieważ ColliCare włączył depersonalizację IP na wszystkich naszych stronach internetowych. Używamy tych informacji do zarządzania i utrzymywania naszych stron. Przykładami tego, na jakie odpowiedzi udzielają statystyki, są: ile osób odwiedza poszczególne strony, jak długo trwa wizyta, słowa kluczowe, z jakich stron pochodzą użytkownicy i z jakiej przeglądarki internetowej korzystają. Dzięki temu możemy stale rozwijać lepsze i bardziej przyjazne dla użytkownika usługi. Dowiedz się więcej o analityce internetowej i plikach cookies poniżej.

 

Informacje nieosobowe (analiza internetowa i pliki cookies)

ColliCare gromadzi również i przetwarza niezidentyfikowane informacje/informacje nieosobowe dotyczące osób odwiedzających strony internetowe ColliCare. Korzystamy z popularnych technologii internetowych, w tym Google Analytics, aby zbierać informacje o naszych użytkownikach, dzięki czemu możemy zapewnić najlepszą możliwą funkcjonalność i dalej udoskonalać informacje udostępniane na naszych stronach internetowych. Informacje te są uzyskiwane z przeglądarki komputera i mogą obejmować system operacyjny, oprogramowanie przeglądarki internetowej (takie jak „Microsoft Internet Explorer”), rozdzielczość ekranu i stronę internetową nadawcy.


Pliki "Cookies" zawierają informacje (pliki tekstowe), które są zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu strona internetowa może z czasem zapamiętać Twoje działania lub preferencje. Strony internetowe ColliCare wykorzystują pliki cookies do zbierania statystyk i informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn. Gromadzimy informacje i tworzymy raporty, które pomagają nam ulepszać Twoje doświadczenia. Narzędzia wykorzystują własne pliki cookie wyłącznie do gromadzenia danych. Te pliki cookie i gromadzone dane są depersonalizowane i nie mogą być wykorzystywane do identyfikacji Ciebie jako osoby.
 
Przeczytaj więcej o plikach Cookies.

5. Skąd są pozyskiwane informacje?

Informacje/dane osobowe są zbierane z formularzy zintegrowanych z naszymi stronami internetowymi.

6. Czy podanie informacji jest dobrowolne?

Tak, zapisanie się do newslettera, aplikowanie na stanowiska lub inny kontakt z ColliCare i tym samym podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli chcesz wycofać swoje dane, możesz wysłać e-mail lub zadzwonić bezpośrednio do firmy - patrz punkt 11 poniżej. Klient może również spotkać się pod adresem firmy lub wysłać prośbę o usunięcie danych osobowych tradycyjną pocztą na adres firmy. W formularzu kontaktowym klient proszony jest o wypełnienie wszystkich pól. Ma to również na celu uniknięcie spamu i innych wątpliwych zapytań.

7. Czy dane są ujawniane osobom trzecim?

Dane nie są ujawniane stronom trzecim, chyba że istnieje ku temu podstawa prawna. Przykładem takiej podstawy będzie zazwyczaj umowa z Tobą lub podstawa prawna zobowiązująca nas do ujawnienia informacji. ColliCare współpracuje z różnymi partnerami i podwykonawcami. Jeśli klient zdecyduje się na zakup usługi świadczonej przez stronę trzecią, klient jest o tym informowany przed udostępnieniem danych.

Korzystamy z usług podwykonawców i/lub spółek zależnych w celu gromadzenia, przechowywania lub innego przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Korzystamy z podwykonawców i/lub spółek zależnych w związku z wykonywaniem zleceń transportowych, świadczeniem usług IT, rozwojem, obsługą i konserwacją naszych stron internetowych oraz przetwarzaniem plików cookies. W takich przypadkach zawarliśmy umowy mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji na wszystkich etapach zarządzania danymi.

Jeżeli podwykonawca i/lub jego spółka zależna przetwarza dane osobowe poza obszarem UE/EOG, opiera się to na standardowych warunkach umownych UE dotyczących przekazywania do krajów trzecich.

8. W jaki sposób informacje są przechowywane i usuwane?

Dane osobowe obsługiwane przez ColliCare są przechowywane i chronione wewnętrznie w naszych systemach, takich jak m.in. SuperOffice dla informacji/newsletterów CRM i Destinet/CMS dla innych formularzy/przesłań, w tym rejestracji CV. Dane osobowe w przesłanym formularzu będą przechowywane na naszej stronie internetowej przez maksymalnie 60 dni, zanim zostaną usunięte.

Na życzenie klienta ręcznie uzyskamy dostęp i usuniemy odpowiednie dane. Ponadto przechowujemy u nas Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane. Oznacza to na przykład, że dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, zostaną usunięte, jeśli ją wycofasz. Dane osobowe, którymi posługujemy się w celu realizacji zawartej z Państwem umowy, zostaną usunięte po wykonaniu umowy i wypełnieniu wszystkich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego.

9. Jakie są prawa zarejestrowanych osób i jakie przepisy obowiązujące w poszczególnych krajach?

W każdej chwili masz prawo wycofać każdą zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz również prawo dostępu do swoich danych, sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych.
ColliCare działa zgodnie z prawem obowiązującym w krajach, w których jesteśmy reprezentowani i/lub w których prowadzimy działania biznesowe.

ColliCare postępuje z danymi osobowymi zgodnie z prawem danego kraju i unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

10. W jaki sposób dane są zabezpieczane?

ColliCare przechowuje dane klientów na własnym, kontrolowanym hasłem serwerze. Nie istnieje archiwum fizyczne, a baza danych klientów nie jest przechowywana lokalnie na komputerach.

ColliCare posiada różne oddziały, z których każdy ma dostęp do wspólnej bazy danych klientów. Ma to na celu zapewnienie klientom jak najlepszego świadczenia usług logistycznych, zarówno poza spółkami zależnymi, jak i granicami krajowymi.

11. Informacje kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące tego oświadczenia lub sposobu, w jaki postępujemy z danymi osobowymi, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], pod numerem telefonu + 47 69 20 95 00 prześlij pocztą lub odwiedź naszą siedzibę, ColliCare Logistics Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 6, 81-368 Gdynia.

12. Reklamacje

Jeśli uważasz, że nasze postępowanie z danymi osobowymi nie jest zgodne z tym, co tutaj opisaliśmy, lub że w inny sposób naruszamy przepisy dotyczące prywatności, prosimy o skontaktowanie się z nami. Możesz również złożyć skargę do odpowiedniego urzędu. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Zmiany w oświadczeniu

ColliCare zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Oświadczenia o ochronie prywatności. Wszystkie zmiany obowiązują od daty publikacji. Wszelkie zmiany będą dotyczyć zarówno nowych, jak i już zgromadzonych danych osobowych

Śledź zmiany u góry strony w sekcji „Ostatnia aktualizacja”.