Logistyka i dystrybucja mebli, w tym kontrola transportu wyjazdu towaru z fabryki, aż po dostawę do sklepu (door to door). Zapewniamy przejrzysty i zoptymalizowany łańcuch dostaw.

Transport i dystrybucja towarów takich jak meble, okna, drzwi itp. to wymagające procesy z wieloma etapami, punktami kontrolnymi, w różnych częściach świata.

Nasze rozwiązania przeładunkowe i cross-dockingowe zapewniają najbardziej efektywną obsługę tego typu ładunków, poprawiają przewidywalność dostaw i pozwalają zminimalizować ryzyko opóźnień.

Oferujemy przejrzysty proces logistyczny od samego początku. Wdrażamy profesjonalny system skanowania i raportowania, który umożliwia sprawny przegląd i kontrolę logistyki mebli. Pierwszy skan ładunku następuje już po złożeniu zamówienia w fabryce.

 

Jak kontrolujemy cały proces transportu mebli

 • identyfikujemy wszystkie strony procesu logistycznego

 • planujemy i wdrażamy punkty kontrolne, w których skanujemy towar

 • integrujemy systemy informatyczne – system EDI

 • udostępniamy bieżące raporty

 • efektywnie planujemy operacje cross-dockingowe w odpowiednio dobranych lokalizacjach

 • oferujemy inteligentne i zoptymalizowane rozwiązania transportowe na drogach, morzu lub koleją

 • kontrolujemy i przeprowadzamy cały proces logistyczny od odbioru w fabryce aż po dostawę do sklepu

 
Przejrzystość i mechanizmy kontrolne
  • Przejrzysty proces logistyczny w łańcuchu dostaw zapewnia pełny dostęp do informacji, przegląd i możliwości kontroli podczas transportu

   • Identyfikacja wszystkich interesariuszy: fabryki, dostawcy, przewoźnicy

   • Punkty skanowania w całym procesie transportu

   • Raportowanie i kontrola każdej pozycji

Śledzenie elektroniczne
  • Przejrzysta identyfikacja elektroniczna w całym łańcuchu dostaw

   • Przewidywalność w dostawach towarów zarówno do sklepów jak i klientów końcowych

   • Notyfikacje o spodziewanej dostawie towaru do sklepów i punktów dystrybucyjnych

   • Sklep może dalej komunikować się drogą elektroniczną ze swoim klientem końcowym

Usprawnienie logistyki
  • Szybsza dostawa

  • Przewidywalność dostaw

  • Dobre oznakowanie, a także elektroniczne śledzenie od pierwszego punktu kontrolnego/nadawcy

  • Przejrzysty proces logistyczny pozwala odkryć braki i niedociągnięcia w łańcuchu dostaw, co stwarza dobrą okazję do jego optymalizacji

Skuteczne procedury
 • Program przeładunków i konsolidacji oraz stałe procedury w obszarach intensywnej produkcji, takich jak:

  • Chiny

  • Litwa

  • Polska

  • Włochy

  • Indie

Usprawnienie procedur administracyjnych
  • Łatwiejsza obsługa i kontrola na wszystkich etapach łańcucha dostaw:

   • EDI - elektroniczna kontrola i aktualizacja danych zamówień i fakturowania

   • Przegląd i kontrola zmian i opóźnień

   • Umożliwienie lepszej, bardziej rzetelnej komunikacji z klientami końcowymi w zakresie dostaw

Niższe koszty
  • Obsługa przez jednego przewoźnika, bez pośredników

  • Przesyłki konsolidacyjne i drobnicowe, cross docking

  • Przejrzysty monitoring

  • Dzienne kary za opóźnienia

  • Optymalizacja kosztów importu, opłat celnych itp.

Stała kontrola jakości
  • Flota i sprzęt techniczny

  • Personel

  • Niedobory

  • Wypadki przy pracy

  • Dokładność dostawy

Raportowanie
  • Całkowite czasy realizacji w całym łańcuchu dostaw

  • Określone przedziały czasowe na poszczególne etapy

  • Stałe, ustalone KPI

   • ilość zamówień

   • czasy potwierdzeń dostawców

   • terminale

   • odchylenia

  • Dostawy fabryczne

   • dostawa

   • czas transportu

   • odchylenie

  • Raporty dostarczane są co miesiąc lub co tydzień w razie potrzeby

  • Możliwe dodatkowe raporty na żądanie

 
Piotr Kaleńczuk

Piotr Kaleńczuk

General Manager Poland
Joanna Chmielińska

Joanna Chmielińska

Sales Representative
 
logistyka mebli, dystrybucja
meble - logistyka i magazynowanie
meble - transport i logistyka
meble - logisyka i magazynowanie
eksport mebli i dystrybucja
eksport mebli i dystrybucja