Konwencja CMR (z fr. Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route, czyli Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów) z 1956 r. obejmuje różne zagadnienia prawne dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego towarów.

W oparciu o tę Konwencję opracowano znormalizowany list przewozowy CMR, który jest używany w przesyłkach drogowych od 1958 roku. Dokument jest uznawany niemal we wszystkich krajach europejskich, a także w niektórych krajach Azji i Afryki Północnej. We wszystkich uczestniczących krajach dokument ten jest obowiązkowy i prawnie wiążący dla przesyłek drogowych.

Dokument CMR - ile kopii jest potrzebnych?

List przewozowy CMR jest zwykle sporządzany w trzech lub czterech egzemplarzach i zawiera kopie dla następujących interesariuszy:

 • dla nadawcy, kolor czerwony, oznaczony cyfrą 1;

 • dla odbiorcy, kolor niebieski, oznaczony cyfrą 2;

 • dla przewoźnika, kolor zielony, oznaczony cyfrą 3;

 • dodatkowy egzemplarz w kolorze czarnym, oznaczony cyfrą 4 dla celów administracyjnych (np. księgowość, rozliczenia, spedycja).

Różne wersje CMR

 

Co zawiera list przewozowy CMR?

Dokument CMR zwykle składa się z 24 pól, ale Konwencja CMR nie narzuca konkretnego wzoru, jaki powinien być stosowany. Przepisy wskazują jednak informacje, które muszą znaleźć się na CMR. Poszczególne pola na dokumencie obejmują ważne informacje związane z przesyłką, takie jak dane nadawcy, dane odbiorcy i dane przewoźnika, ale także informacje o wysyłanym towarze, takie jak jego rodzaj, wymiary i waga. 

Zgodnie z Konwencją, list przewozowy CMR powinien zawierać między innymi następujące elementy:

 • nazwę i adres nadawcy oraz odbiorcy,

 • nazwę i adres przewoźnika,

 • miejsce i datę wystawienia listu przewozowego,

 • miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu,

 • miejsce wydania towaru,

 • oznaczenie rodzaju towaru,

 • sposób opakowania towaru,

 • liczbę sztuk towaru, ich numery i cechy,

 • wagę brutto towaru,

 • koszty wykonania usługi przewozu

 • instrukcje do załatwienia formalności celnych,

 • ew. instrukcje dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki,

 • oświadczenie, że przewóz podlega przepisom Konwencji.

Kto wystawia CMR?

W większości przypadków list przewozowy CMR sporządza nadawca lub przewoźnik, w momencie otrzymania zlecenia. Podczas przewozu drogowego towaru list przewozowy CMR powinien znajdować się w pojeździe na wypadek kontroli policji lub organów celnych.

Wzór CMR - jak wypełnić?

Sporządzając list przewozowy CMR należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola wskazane w przepisach. Należy również pamiętać o odpowiedniej ilości egzemplarzy. Poniżej prezentujemy wzór CMR, czyli przykładowo wypełniony dokument listu przewozowego.

CMR przykład - jak wypełnić?