Konwencja CMR (z fr. Convention relative au contrat de transport international de Marchandise par Route, czyli Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów) z 1956 r. obejmuje różne zagadnienia prawne dotyczące międzynarodowego przewozu drogowego towarów.

W oparciu o tę Konwencję opracowano znormalizowany list przewozowy CMR, który jest używany w przesyłkach drogowych od 1958 roku. Dokument jest uznawany niemal we wszystkich krajach europejskich, a także w niektórych krajach Azji i Afryki Północnej. We wszystkich uczestniczących krajach dokument ten jest obowiązkowy i prawnie wiążący dla przesyłek drogowych.

Dokument CMR - ile kopii jest potrzebnych?

List przewozowy CMR jest zwykle sporządzany w trzech lub czterech egzemplarzach i zawiera kopie dla następujących interesariuszy:

 • dla nadawcy, kolor czerwony, oznaczony cyfrą 1;

 • dla odbiorcy, kolor niebieski, oznaczony cyfrą 2;

 • dla przewoźnika, kolor zielony, oznaczony cyfrą 3;

 • dodatkowy egzemplarz w kolorze czarnym, oznaczony cyfrą 4 dla celów administracyjnych (np. księgowość, rozliczenia, spedycja).

Różne wersje CMR

 

Co zawiera list przewozowy CMR?

Dokument CMR zwykle składa się z 24 pól, ale Konwencja CMR nie narzuca konkretnego wzoru, jaki powinien być stosowany. Przepisy wskazują jednak informacje, które muszą znaleźć się na CMR. Poszczególne pola na dokumencie obejmują ważne informacje związane z przesyłką, takie jak dane nadawcy, dane odbiorcy i dane przewoźnika, ale także informacje o wysyłanym towarze, takie jak jego rodzaj, wymiary i waga. 

Zgodnie z Konwencją, list przewozowy CMR powinien zawierać między innymi następujące elementy:

 • nazwę i adres nadawcy oraz odbiorcy,

 • nazwę i adres przewoźnika,

 • miejsce i datę wystawienia listu przewozowego,

 • miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu,

 • miejsce wydania towaru,

 • oznaczenie rodzaju towaru,

 • sposób opakowania towaru,

 • liczbę sztuk towaru, ich numery i cechy,

 • wagę brutto towaru,

 • koszty wykonania usługi przewozu

 • instrukcje do załatwienia formalności celnych,

 • ew. instrukcje dla przewoźnika dotyczące ubezpieczenia przesyłki,

 • oświadczenie, że przewóz podlega przepisom Konwencji.

Kto wystawia CMR?

W większości przypadków list przewozowy CMR sporządza nadawca lub przewoźnik, w momencie otrzymania zlecenia. Podczas przewozu drogowego towaru list przewozowy CMR powinien znajdować się w pojeździe na wypadek kontroli policji lub organów celnych.

Wzór CMR - jak wypełnić?

Sporządzając list przewozowy CMR należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola wskazane w przepisach. Należy również pamiętać o odpowiedniej ilości egzemplarzy. Poniżej prezentujemy wzór CMR, czyli przykładowo wypełniony dokument listu przewozowego.

CMR przykład - jak wypełnić?

Wzór CMR do pobrania

Wzór dokumentu CMR jest dość powszechnie dostępny. Można go znaleźć m.in. na stronach internetowych organizacji transportowych oraz urzędów. Jeśli poszukujesz gotowego wzoru CMR, możesz pobrać go poniżej.