Ubezpieczenie frachtu lub transportowanych towarów to rozwiązanie, które chroni właścicieli towarów przed potencjalnymi stratami.

Obowiązek ubezpieczenia towaru spoczywa na jego właścicielu.

Masz pytania związane z ubezpieczeniem ładunku?

Każda firma, która sprzedaje i transportuje towary powinna rozważyć ubezpieczenie frachtu. Jeśli ładunek jest ubezpieczony, roszczenie przeciwko spedytorowi będzie obsługiwane przez firmę ubezpieczeniową.

express.jpg


Zastanawiasz się, czy ubezpieczyć ładunek?

Oto kilka kwestii, które powinieneś rozważyć:

  • Czy Twoja firma może ponieść stratę o wartości ładunku?

  • Czy Twoja firma będzie domagać się rekompensaty finansowej za jakąkolwiek stratę lub uszkodzenie ładunku?

  • Czy powinieneś ubezpieczyć Twoją firmę tylko na wypadek najpoważniejszych strat, czy w pełnym zakresie?