Powrót road

Nowe przepisy dotyczące warunków odpoczynku kierowców zawodowych w UE

Wchodzą w życie nowe przepisy regulujące tygodniowy odpoczynek i sposób jego wykonywania. Tygodniowy odpoczynek kierowców zawodowych, który trwa dłużej niż 45 godzin, nie będzie mógł już odbywać się w pojeździe, a w odpowiednim pomieszczeniu zapleczem sypialnym i sanitarnym. Koszty pobytu będzie musiał pokryć pracodawca.

Zasady dotyczą zarówno krajowego, jak i międzynarodowego transportu drogowego.

Dla firm transportowych i ich klientów rezultatem będzie mniejsza elastyczność. Wpłynie to również na koszty i warunki transportu drogowego w Unii Europejskiej. Wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi na temat tego, jak te zasady zostaną wprowadzone w życie, ale tej jesieni spodziewane jest więcej wyjaśnień. Istnieje kilka wyzwań związanych z infrastrukturą, którym należy sprostać, aby zmiany te nastąpiły w krótkim czasie.

W perspektywie długoterminowej nowe przepisy będą miały duży wpływ na transport drogowy w Europie.

Dla wszystkich zawodowych kierowców ciężarówek to pozytywna zmiana. Ta grupa zawodowa w wielu przypadkach cierpi z powodu złych warunków pracy.

Więcej informacji na temat nowych przepisów można znaleźć tutaj.

 

roadtrain
truck
Vestby, Norway.
Road