Logistyka i dystrybucja mebli, w tym kontrola transportu wyjazdu towaru z fabryki, aż po dostawę do sklepu (door to door). Zapewniamy przejrzysty i zoptymalizowany łańcuch dostaw.

Napisz do nas

Skontaktuj się z nami, a my przedstawimy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie!

Wycena i rezerwacja

Otrzymaj wycenę i zarezerwuj transport

Transport i dystrybucja towarów takich jak meble, okna, drzwi itp. to wymagające procesy z wieloma etapami, punktami kontrolnymi, w różnych częściach świata.

Nasze rozwiązania przeładunkowe i cross-dockingowe zapewniają najbardziej efektywną obsługę tego typu ładunków, poprawiają przewidywalność dostaw i pozwalają zminimalizować ryzyko opóźnień.

Oferujemy przejrzysty proces logistyczny od samego początku. Wdrażamy profesjonalny system skanowania i raportowania, który umożliwia sprawny przegląd i kontrolę logistyki mebli. Pierwszy skan ładunku następuje już po złożeniu zamówienia w fabryce.

 

Jak kontrolujemy cały proces transportu mebli

 • identyfikujemy wszystkie strony procesu logistycznego

 • planujemy i wdrażamy punkty kontrolne, w których skanujemy towar

 • integrujemy systemy informatyczne – system EDI

 • udostępniamy bieżące raporty

 • efektywnie planujemy operacje cross-dockingowe w odpowiednio dobranych lokalizacjach

 • oferujemy inteligentne i zoptymalizowane rozwiązania transportowe na drogach, morzu lub koleją

 • kontrolujemy i przeprowadzamy cały proces logistyczny od odbioru w fabryce aż po dostawę do sklepu

Przejrzystość i mechanizmy kontrolne
  • Przejrzysty proces logistyczny w łańcuchu dostaw zapewnia pełny dostęp do informacji, przegląd i możliwości kontroli podczas transportu
   • Identyfikacja wszystkich interesariuszy: fabryki, dostawcy, przewoźnicy
   • Punkty skanowania w całym procesie transportu
   • Raportowanie i kontrola każdej pozycji
Śledzenie elektroniczne
  • Przejrzysta identyfikacja elektroniczna w całym łańcuchu dostaw
   • Przewidywalność w dostawach towarów zarówno do sklepów jak i klientów końcowych
   • Notyfikacje o spodziewanej dostawie towaru do sklepów i punktów dystrybucyjnych
   • Sklep może dalej komunikować się drogą elektroniczną ze swoim klientem końcowym
Usprawnienie logistyki
  • Szybsza dostawa
  • Przewidywalność dostaw
  • Dobre oznakowanie, a także elektroniczne śledzenie od pierwszego punktu kontrolnego/nadawcy
  • Przejrzysty proces logistyczny pozwala odkryć braki i niedociągnięcia w łańcuchu dostaw, co stwarza dobrą okazję do jego optymalizacji
Skuteczne procedury
 • Program przeładunków i konsolidacji oraz stałe procedury w obszarach intensywnej produkcji, takich jak:

  • Chiny
  • Litwa
  • Polska
  • Włochy
  • Indie
Usprawnienie procedur administracyjnych
  • Łatwiejsza obsługa i kontrola na wszystkich etapach łańcucha dostaw:
   • EDI - elektroniczna kontrola i aktualizacja danych zamówień i fakturowania
   • Przegląd i kontrola zmian i opóźnień
   • Umożliwienie lepszej, bardziej rzetelnej komunikacji z klientami końcowymi w zakresie dostaw
Niższe koszty
  • Obsługa przez jednego przewoźnika, bez pośredników
  • Przesyłki konsolidacyjne i drobnicowe, cross docking
  • Przejrzysty monitoring
  • Dzienne kary za opóźnienia
  • Optymalizacja kosztów importu, opłat celnych itp.
Stała kontrola jakości
  • Flota i sprzęt techniczny
  • Personel
  • Niedobory
  • Wypadki przy pracy
  • Dokładność dostawy
Raportowanie
  • Całkowite czasy realizacji w całym łańcuchu dostaw
  • Określone przedziały czasowe na poszczególne etapy
  • Stałe, ustalone KPI
   • ilość zamówień
   • czasy potwierdzeń dostawców
   • terminale
   • odchylenia
  • Dostawy fabryczne
   • dostawa
   • czas transportu
   • odchylenie
  • Raporty dostarczane są co miesiąc lub co tydzień w razie potrzeby
  • Możliwe dodatkowe raporty na żądanie