Powrót Trailer at Warehouse

Zmniejszamy emisję CO2 w transporcie

Wspólnie z naszymi klientami śledzimy i obliczamy rzeczywiste emisje zanieczyszczeń w transporcie i wyznaczamy realistyczne cele na przyszłość, opierając się na twardych danych. W ColliCare Logistics rozumiemy, jak ważny jest dobór odpowiedniego rozwiązania logistycznego i planowanie tras w oparciu o dostępność infrastruktury paliw alternatywnych.

Kalkulacje emisji gazów w transporcie

Nasz doświadczony zespół dokładnie oblicza i raportuje emisję dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. Specjalizujemy się w rozliczaniu emisji dwutlenku węgla w transporcie i przestrzegamy standardów określonych przez normy EN16258 i ISO14083. Dostarczamy wiarygodne dane, które umożliwiają skuteczne śledzenie emisji.

Pomagamy naszym klientom w śledzeniu emisji zanieczyszczeń w całym łańcuchu dostaw. Ściśle monitorując ślad węglowy, identyfikujemy obszary, w których emisje można ograniczyć, przechodząc na fracht morski lub lotniczy, lub wyeliminować je, korzystając z pojazdów elektrycznych.

Jak możemy Ci pomóc w obliczaniu emisji CO2?

Aby zapewnić pełną przejrzystość i kontrolę nad ładunkami, dostarczamy naszym klientom świadectwa emisji i szczegółowe raporty dla każdego ładunku. Raporty te umożliwiają naszym klientom ocenę wpływu każdej przesyłki na środowisko, podejmowanie świadomych decyzji i śledzenie postępów w redukcji emisji.

Dobór technologii i planowanie tras

Rozumiemy, jak ważny jest dobór odpowiedniego rozwiązania logistycznego i zaplanowanie tras w oparciu o dostępność zielonej infrastruktury paliwowej. Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby ocenić konkretne wymagania i zarekomendować optymalne technologie i trasy, które są zgodne z celami klientów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w zakresie zielonej infrastruktury paliwowej, zapewniając klientom dostęp do najistotniejszych informacji.

Zarządzanie infrastrukturą i łańcuchem dostaw

Nasz zespół przedstawia klientom przegląd alternatywnych wytycznych i dostępności infrastruktury we wszystkich krajach europejskich. Analizując takie czynniki, jak stacje ładowania, stacje tankowania biogazu/biopaliw oraz inne wymagania infrastrukturalne, pomagamy naszym klientom opracować i zoptymalizować trasy, które maksymalizują wydajność i minimalizują wpływ na środowisko.

Lorem ipsum
First Last