Powrót Sea freight

Rynek transportu w Europie pod presją zmian

Europejski rynek przewozów towarowych przechodzi znaczące zmiany, na które tej jesieni ma wpływ wiele czynników. Musimy dostosować się do nowej sytuacji, ponieważ zachodzące zmiany wpływają na wszystkie firmy korzystające usług transportowych – a finalnie również na konsumentów.

Problemy z przepustowością i wysoki popyt na rynku short sea

Napięta sytuacja na azjatyckim rynku frachtu morskiego wpływa również na transport morski w Europie. Na rynek, gdzie popyt i ceny są wysokie, przenosi się statki operujące na krótkich dystansach. Rynek azjatycki ściąga możliwości przewozowe z Europy, co wpływa na usługi żeglugi bliskiego zasięgu - zarówno ceny, jak i przepustowość. Aby mieć pewność, że znajdziemy miejsce dla Twojego kontenera shortsea, zachęcamy do dokonania rezerwacji jak najwcześniej.

Niedobór kontenerów i sprzętu sprawia, że każde zlecenie transportowe jest trudniejsze i bardziej czasochłonne w organizacji. Wszystkie operacje w portach europejskich również zabierają znacznie więcej czasu niż zwykle, ze względu na przeciążenie terminali. Ponadto Brexit przyczynia się do braków personelu w Wielkiej Brytanii.

 

Nowe przepisy dotyczące pracy i odpoczynku dla europejskich kierowców ciężarówek

Nowe unijne przepisy regulują odpoczynek tygodniowy i sposób jego wykonywania przez kierowców samochodów ciężarowych. Wprowadzane regulacje nakazują m.in. obowiązkowy powrót kierowcy do bazy i tygodniowe przerwy w pracy co 4 tygodnie (przerw nie można odbywać w kabinie pojazdu). Ten okres odpoczynku odbywa się w odpowiednim pomieszczeniu z odpowiednim zapleczem sypialnym i sanitarnym. Zasady dotyczą zarówno krajowego, jak i międzynarodowego transportu drogowego.

Rezultatem wprowadzanych przepisów będzie mniejsza elastyczność przewoźników. Wpłynie to również na koszty i warunki transportu drogowego w UE.

 

O nowych przepisach przeczytasz tutaj: Nowe przepisy dotyczące warunków odpoczynku kierowców zawodowych w UE

 

Deficyt kierowców

Zmiany w przepisach dotyczących pracy kierowców zawodowych to zwrot w dobrym kierunku, jednak z pewnością komplikują one życie kierowcy w trasie. Z tego powodu niektórzy kierowcy decydują się porzucić swój zawód i szukają zatrudnienia w innych branżach. To dodatkowe trudności na rynku, który od dłuższego czasu zmaga się z niedoborem pracowników.

Znacząca liczba europejskich kierowców pochodzi z krajów takich jak Polska i kraje bałtyckie. We wszystkich tych krajach sytuacja ekonomiczna się poprawia. spada stopa bezrobocia, a wielu kierowców wraca do krajów ojczystych i znajduje tam nowe miejsca pracy.

Średnia wieku kierowcy ciężarówki w Europie to 58 lat, a niewiele firm prowadzi szeroko zakrojone rekrutacje. Ta grupa zawodowa nie jest wysoko ceniona i w wielu przypadkach cierpi z powodu złych warunków pracy. Nowe przepisy są wprowadzane po to, aby tę sytuację poprawić.

Nie wiemy jeszcze, jaki ostatecznie wpływ na rynek transportowy będą miały nowe regulacje. Ale wiemy, że branża będzie musiała się zmienić i dostosować. Będą poszukiwane nowe, bardziej ekonomiczne sposoby transportu towarów. Klienci będą zwracać jeszcze większą uwagę na koszty i oferowane wyceny.

Piotr Kaleńczuk

Piotr Kaleńczuk

General Manager Poland