Powrót road

Pakiet Mobilności - nowe przepisy UE dotyczące transportu drogowego

Z początkiem lutego weszły w życie nowe przepisy unijne (Pakiet Mobilności) dotyczące transportu drogowego w Europie.

Skutki nowych przepisów związanych z Pakietem Mobilności z pewnością wpłyną na koszty transportu drogowego w Europie.

Od lutego 2022 roku zawodowi kierowcy jeżdżący na trasach międzynarodowych są zobowiązani do odbywania odpoczynku w hotelu, zamiast we własnym pojeździe oraz do powrotu do kraju co 8 tygodni. Ponadto ich wynagrodzenia będą teraz bazowały na stawkach obowiązujących w krajach, w których faktycznie pracują, czyli przez które przejeżdżają, a nie na poziomie w ich kraju ojczystym. Nowe regulacje w zakresie wynagrodzeń nie dotyczą transportu bilateralnego.

Wszystkie firmy zajmujące się transportem międzynarodowym czeka też więcej pracy związanej z administracją i sprawozdawczością.

Te zwiększone koszty, które muszą ponieść przewoźnicy, wpłyną na ceny transportu drogowego w całej Europie. Na kontynencie ogłoszono już podwyżki w przedziale od 9% do 18%.

 

Więcej informacji o Pakiecie Mobilności

Pakiet podzielony jest na trzy „podpakiety”, a niektóre z tych przepisów zostały już wdrożone w latach 2017-2019.

Surowsze przepisy dotyczące kabotażu

  • zmiana przepisów dotyczących czasu pracy kierowców

  • wprowadzenie specjalnych zezwoleń i tachografów w samochodach dostawczych

  • obowiązek powrotu do kraju (siedziby firmy) raz na każde 8 tygodni

  • kierowca musi wracać do kraju pochodzenia co 4 tygodnie

  • wynagrodzenia kierowców za jazdę w krajach trzecich muszą być dostosowane do poziomu kraju, w którym wykonywany jest przewóz

  • surowsze przepisy dla firm pocztowych i kurierskich

  • ręczna rejestracja wszystkich ciężarówek przekraczających granice w Europie

 

Potrzebujesz wsparcia w drogowym transporcie międzynarodowym? Skontaktuj się z nami!

 
Piotr Kaleńczuk

Piotr Kaleńczuk

General Manager Poland
Joanna Chmielińska

Joanna Chmielińska

Sales Representative