Powrót Digitoll - odprawy celne Norwegia

Digitoll - elektroniczne odprawy celne w Norwegii

Digitoll to nowe rozwiązanie Norweskiego Urzędu Celnego w zakresie cyfrowych odpraw celnych. Digitoll będzie wdrażany stopniowo. Od marca 2025 r. cyfrowa rejestracja celna będzie obowiązkowa dla wszystkich towarów importowanych do Norwegii.

Od marca 2025 r. cyfrowa rejestracja celna Digitoll będzie obowiązkowa dla wszystkich towarów wwożonych do Norwegii. Cała procedura odprawy celnej do Norwegii będzie odbywać się cyfrowo, jeszcze przed przekroczeniem granicy. Ze stosowania Digitoll mają być zwolnione towary magazynowane w składach celnych.

Sprawniejsze odprawy celne do Norwegii z Digitoll

Digitoll powinien usprawnić cały proces odprawy celnej do Norwegii. Wdrożenie nowych procedur oznacza, że towar będzie odprawiony już w momencie jego dostarczenia w Norwegii. 

Jednocześnie, aby skorzystać z odpraw celnych w ramach Digitoll, nasz dział celny musi posiadać wszystkie informacje na temat towaru znajdującego się w ciężarówce lub kontenerze, zanim dotrze on na granicę z Norwegią.

Wraz z planowanymi zmianami znika możliwość bezpośredniej dostawy, a wraz z nią możliwość odprawienia towaru w ciągu 10 dni od przybycia. Towar będzie można zadeklarować do 5 dni przed przyjazdem.

Więcej informacji na temat Digitoll jest dostępnych na stronie Norweskiego Urzędu Celnego.